แจ้งเตือนการเบิกเงินอุดหนุนโครงการ

ลำดับ ปี คลัสเตอร์/กลุ่ม แผนงาน เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน งบประมาณตามสัญญา งวดที่ ประเภทการเบิกจ่าย สถานะตรวจสอบเอกสาร สถานะการเบิกจ่าย จำนวนเงินขอเบิก วันที่ขอเบิก วันที่ ผอ.สำนักอนุมัติ วันที่จ่าย เจ้าหน้าที่โครงการ เครื่องมือ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดี การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับวิธีที่เราใช้คุกกี้และข้อมูลของท่านตาม นโยบายการใช้คุ๊กกี้

Loading...