ใบเบิกเงินค่าตอบแทนพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

ข้อมูลทุน

รายชื่อผู้ประเมิน

ชื่อผู้ประเมิน ชื่อโครงการ ค่าตอบแทน (บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงิน

ลำดับ ชื่อผู้ประเมิน ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชีธนาคาร ยอดเงินรวม เครื่องมือ

ผ่านความเห็นชอบโดย

เอกสารแนบ

คำอธิบายเพิ่มเติม ไฟล์ เครื่องมือ

นักวิเคราะห์โครงการส่งอนุมัติเบิก

เลขาสำนักตรวจสอบ

ผู้อำนวยการสำนักลงนาม

เจ้าหน้าที่สำนักบริหาร

ผู้อำนวยการสำนักบริหารลงนาม

ผู้อำนวยการ สวก.

ประวัติการดำเนินงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดี การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับวิธีที่เราใช้คุกกี้และข้อมูลของท่านตาม นโยบายการใช้คุ๊กกี้

Loading...